Tellusgatan

Bengt Dahlgren har varit involverade i upprustningen av Tellusgatan i Bergsjön.

Det bågformade huset i Bergsjön, allmänt kallat Bananhuset, har varit Familjebostäders sorgebarn sedan bolaget tog över det runt 2000. Det jättelika suterränghuset byggdes under miljonprogrameran på 60-talet, och led av kraftigt eftersatt underhåll och skadegörelse. 20 lägenheter var utdömda och Familjebostäder hade diskuterat både totalrenovering och rivning. Byggentreprenören Serneke fick i uppdrag att utföra en total omgörning av såväl huset som området runt omkring. Bengt Dahlgrens uppgift blev att projektera VVS och energiberäkning.

– Miljonprogramhusen är ju inte särskilt energieffektiva, och här finns stora besparingar att göra när det gäller energiåtervinning, konstaterar Peter Orrö, som ansvarade för rörprojekteringen i Tellushuset.

Byggnaden blåstes i princip ut fullständigt, förutom stommen och vissa delar av källardelen. En del av fjärrvärmecentralen byggdes om, och alla rör för vatten, avlopp och värme är nya. På vissa ställen har man dock fått använda sig av relining, det vill säga lägga nya rör i gamla.

Utmaningar saknades inte, eftersom man behövde ta stor hänsyn till befintliga konstruktioner. Bland annat gamla skyddsrum, som man inte kan göra om hur som helst. Där blev lösningen att skala av en bit av golvet ovanför, liksom gå in sidledes och gjuta.

Bengt Dahlgren var även ansvariga för att ta fram energiberäkningen för projektet Tellusgatan. Den mätningen görs utifrån Boverkets Byggregler (BBR), och i förfrågningsunderlaget för Tellusgatan fanns ett krav på högst 70 kWh per kvadratmeter och år.

Resultatet blev 56,5 kWh, vilket är ett mycket bra resultat. Det är ju till stor del tack vare den helt nya fasaden på huset, som stoppat mycket energiläckage, avslutar Peter Orrö.

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.