Tomteboda – Kv Posten 1

Postterminalen från 1983 moderniseras till kontor och logistikytor

Kv. Posten 1 i Solna (Postterminalen) från 1983 ska förändras till moderna kontors- och logistikytor. Projektet omfattar en totalrenovering av alla ytor samt en uppdatering av alla tekniska system.

Tomteboda uppfördes som postterminal i början av 1980-talet. Platsen var noggrant utvald, med närhet till city, motorleder och järnväg. Läget var då, och är fortfarande, en logistisk knutpunkt. Projektet startade 2016 och byggnaden är på cirka 100 000 kvm, delvis säkerhetsklassat ombyggnadsprojekt med delvis driftsatt anläggning under byggtid.

Bengt Dahlgren har medverkat i projektet med Projektering av Luft- & Röranläggning med tillhörande teknikrum, Projektering av Styr och Övervakningssystem, Projektering av Sprinkleranläggning, Energi- och klimatberäkningar, BIM-strategi och 3D-samordning samt Miljösamordning och uppföljning BREEAM-In-Use-certifiering.

Vid projektering och ombyggnation har stor hänsyn tagits till teknisk flexibilitet beträffande lokalfördelning och olika verksamhetstyper. Efterföljande hyresgästanpassningar inom fastigheten som tidigare inrymt logistikverksamhet berör moderna kontor samt funktioner som restaurangskola, postverksamhet och myndighetslokaler med höga tekniska krav.

Samordning har även skett med intilliggande och pågående byggnation av SL-bussverkstad och depåbyggnad. Omfattande projektering av, och gränsdragning mot gemensamma installationsstråk och teknikutrymmen.

Bilder på interiören från Tomteboda Mediaarkiv, fotograf Anders Roth bild 1 och 2, Joakim Folke bild 3.

 

Läs mer om projektet på www.tomteboda.se där även denna film om projektet finns att beskåda.

 

 

 

Kontaktperson

Anton Lockner

Anton Lockner

Gruppchef VVS

VVS, Kalkyl

Stockholm

0734-25 81 75
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.