Uarda 6

I projektet Uarda 6 har ambitionen varit att producera en modern, energieffektiv byggnad där man kombinerar moderna tekniska lösningar med energieffektiva byggnadsmaterial. Byggnaden Uarda 6 har en modern och spännande arkitektonisk utformning. Exteriört i form av ett ”H”, skapat av T + E arkitekter, där bland annat fasadmaterial valts med fokus på energieffektivitet och hållbarhet.

Bengt Dahlgren har i projektet ansvarat för sprinkler, VVS, styr och regler, miljösamordning samt bistått med erfarenhet och sakkunskap kring utförandet av klimatskärmens lufttäthet.

Under produktionstiden har Bengt Dahlgren hjälpt både Fabege och byggentreprenören Peab AB för att uppnå de uppsatta målen för klimatskärmens lufttäthet. Lufttätheten på en byggnads klimatskal är en av nycklarna till att uppnå energieffektiva, beständiga byggnader med fullgod inomhusmiljö.

Bengt Dahlgren har löpande under produktionstiden bistått med rådgivning kring utförande samt fortlöpande utfört lufttäthetskontroller och termografering av fasaddetaljer. Under produktionens slutfas utfördes även en verifierande lufttäthetsmätning av hela byggnadens klimatskärm med hjälp av byggnadens interna ventilationssystem. Lufttäthetsmätningen utfördes genom att en kontrollerad skillnad i lufttryck upprättades mellan inomhusluften och utomhusluften efter att alla genomföringar i byggnadsskalet stängts/tätats.

Luftflödet som krävs för att upprätta tryckskillnaden kontrolleras och mäts noggrant med kalibrerad utrustning samtidigt som eventuella felkällor söks och elimineras. Uppmätt luftflöde projiceras sedan ut på omgivande klimatskärm och presenteras i luftflöde per sekund och kvadrat på klimatskärmen enligt q 50 = 0,X l/s m2.

Fastighetens klimatskärm uppvisade en lufttäthet klart under den kravbild som är byggnadens uppställda energiprestanda vilket bådar gott för framtiden och vårt gemensamma klimat samt Fabege och deras hyresgäster.

Bengt Dahlgren Stockholm AB vill tacka alla inblandade och känner sig stolta över att ha fått vara med och skapa en energieffektiv, hållbar byggnad med fullgott inomhusklimat för en lång tid framöver.

  

Foton från internt bildarkiv samt projektsida.

 

Kontaktperson

Eddy Chabo

Eddy Chabo

Gruppchef Besiktning, VVS-teknik

Bygg- & Projektledning, VVS, Teknisk förvaltning

Stockholm

0734-25 81 65
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.