Varvsstaden Malmö

En hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där.

Bengt Dahlgren är stolta medverkare till projektet Varvsstaden i Malmö som ska bli länken mellan Malmö City och Västra Hamnen. I utvecklingen av den nya stadsdelen ska alla inblandade tänka cirkulärt. Platsens industriella historia och Kockums industriarv bevaras genom varsam renovering och återbruk av material. I det framtida Varvsstaden samspelar ny bebyggelse med varvets bevarade industriarkitektur.

Nya stråk med plats för bostäder, kultur, kontor och tre nya broar ska utvecklas. Näst på tur att signera hyresavtal är det skånska livsmedelsföretaget Oatly som 2023 flyttar huvudkontoret till fastigheten Gjuteriet där de kommer att hyra cirka 4 600 kvadratmeter. Bland andra hyresgäster märks Lunds Universitet, restaurangen Aster samt Wingårdhs arkitekter som flyttat in i Magasin 211.

Detaljplanerna upprättas av Malmö Stad i samverkan med Varvsstaden AB och beskriver hur planområdet och dess bebyggelse får lov att utformas, samt vilken användning som ska tillåtas. Varvsstaden kommer att bestå av flera olika detaljplaner som tillsammans väntas möjliggöra mer än 2 500 bostäder. Därutöver tillkommer även kommersiella lokaler av varierad art och omfattning.

Bengt Dahlgren medverkar i projekten med sprinklerprojektering för Varvsstaden AB i alla sprinklade byggnader i stadsdelen; projekten Gjuteriet, Snickeriet och Campus. Vi har även medverkat i Magasin 211 som står färdigt idag. I byggnaden Snickeriet har vi även bistått med brandskyddsprojektering. Gjuteriets sprinklerpumpcentral med vattenreservoar planeras att samutnyttjas för fler fastigheter.

”Det är väldigt inspirerande att få arbeta tillsammans med Varvsstaden i Malmös nya stadsdel med dess fina kulturarv som bevaras med nytänkande och innovativa funktioner. Jag är väldigt stolt över att ha medverkat i projektet och det är otroligt givande att få arbeta med ett projekt där man verkligen tänker hållbarhet, precis som vi!” säger Emil Stålberg, Avdelningschef Sprinkler

Karta över området från Varvsstaden.se

 

Fördelar med sprinklade byggnader:

  • 97% av alla bränder släckt eller kontrolleras
  • 85% mindre skador i sprinklade byggnader vid brand
  • 98% mindre utsläpp av växthusgaser vid brand i sprinklade byggnader

Besparingar i brandskyddet när man installerar sprinkler:

  • Lägre brandklass på dörrar och fönster
  • Större brandceller
  • Förlänga gångavstånden för utrymningsvägarna
  • Minskad omfattning av brandisolering på ventilationskanaler
  • Kravnivå på bärverk kan minskas

 

Läs gärna mer på www.varvsstaden.se

     

Bild 1: Rendering Gjuteriet från Kjellander Sjöborg & Engram

Bild 2: Rendering Magasin 211 från Wingårdhs Arkitekter

 

 

Kontaktperson

Emil Stålberg

Emil Stålberg

Sprinkler

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 23
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Fler projekt

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.