Projektering

Projektering där deadlines hålls och mål uppnås

Vi hjälper dig med projektering genom att skapa ett underlag med riktlinjer för utformning, detaljplanering, produktion och förvaltning. När vi har ansvar för projekteringen får du information kring det arbete som ska ske, status på projektet, leverantörer och övriga anlitade parter. Underlaget används som bas för de beslut som tas utifrån om projektets genomförande.

Tjänster inom projektering

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.