Brand

Bengt Dahlgren är en av Sveriges största och ledande leverantör av konsulttjänster inom brandskydd. Vi är ett mångsidigt brandtekniskt företag med bl.a. ca 350 års samlad brandingenjörskompetens! Våra brandkonsulter har både den bredd och den spetskompetens som behövs för att du som kund skall uppleva bästa möjliga vägledning i ditt projekt inom byggprocessen.

Vi är ofta med i de stora, uppmärksammade, komplexa uppdragen tack vare att vi kan erbjuda både nya friska idéer och kompetenta specialister med stort fokus på nöjda kunder.

Vi erbjuder även utbildningar och kostnadsfria lunchföredrag inom område Brand, du hittar dem här.

Säkerhet & Dörrmiljö

Är din byggnad rätt och säkert utrustad avseende lås- och dörrmiljöer samt inbrottslarm? Lås, Beslag och Dörrmiljöer infattar säkerhet, passersystem, flödesanalyser och mycket mer. Vi hjälper dig som kund att se över behovet av säkerhet, både strategiskt och organisatoriskt men även det fysiska skyddet. Vi erbjuder stöd i beslutsprocessen med rådgivning och underlag och vi kan även ta fram standarder, funktionsbeskrivningar och dokumentation.

Läs även mer om våra Säkerhetstjänster och Larmtjänster.

Vi kan hjälpa dig som kund med:

 • Sammanställning och analys av kravbilder av exempelvis lag-, myndighets-, försäkrings- och verksamhetskrav.
 • Fabrikatoberoende rådgivning och projekteringsstöd utifrån ert behov.
 • Utbildning för förvaltare, projektledare, inköpare och fastighetstekniker.
 • Inventering av befintlig säkerhet och rutiner inför säkerhetshöjande åtgärder.
 • Framtagning av standarder för exempelvis dörrmiljöer, säkerhetslösningar och rutiner.
 • Flödesanalyser för verksamheter och personflöden.
 • Behörighetszoner, larm och säkerhetszoner.
 • Projekteringsunderlag som tex. funktionsbeskrivningar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.
 • Granskning av handlingar – funktionskontroller som tredjepartsgranskning.
 • Granskning av handlingar för effektivare och mer kostnadseffektiva lösningar för beställare.
 • Hjälp och stöd vid upprättande av låssystem.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.