Fastighetsautomation

För att en fastighet ska kunna förvaltas kostnadseffektivt krävs väl fungerande styrsystem för installationerna. Vi på Bengt Dahlgren hjälper er med att ta fram styrstrategier, projektering av styr- och övervakningsanläggningar, upphandling av entreprenader samt provning och besiktning.

I driftskedet optimerar vi er anläggning så att de tekniska systemen samverkar med avsedda funktioner så att anläggningen fungerar på ett energi- och klimatmässigt optimalt sätt.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.