Miljö & Hållbarhet

På Bengt Dahlgren strävar vi alltid efter att minska belastningen på miljön, våra analyser  och utredningar präglas av ett helhetsperspektiv. Vi har kunskap inom miljöcertifieringar, miljöprogram, miljöplaner, miljösamordning och miljöutredningar.

Med ett helhetsperspektiv erbjuder vi miljösmarta systemlösningar som anpassats efter kundens specifika önskemål.

Vi erbjuder även utbildningar och kostnadsfria lunchföredrag inom område Miljö, du hittar dem här.

Vår folder om EU Taxonomi samt smidiga fickhandböcker inom Miljö och Hållbarhet hittar du här.

Miljöcertifiering nybyggnation

Bengt Dahlgren AB hjälper fastighetsägare och byggherrar att miljöcertifiera nyproducerade byggnader eller befintliga byggnader som ska byggas om.

  • Vi har certifierade miljösamordnare i alla de miljöcertifieringssystem som finns på den svenska marknaden.
  • Vi har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare och byggherrar att styra miljö- och energiarbetet i rätt riktning under hela byggprocessen, från tidigt skede till förvaltning av byggnaden.
  • Vi tar ett helhetsansvar då vi både tar på oss rollen att driva, samordna och administrera miljöcertifieringsarbetet samt genomföra alla de energi- och klimatberäkningar, utredningar och inventeringar som certifieringssystemen kräver.
  • Vi har miljöcertifierat både större och mindre byggnader samt olika byggnadstyper och verksamheter, såsom industrier, handel, kontor, hotell, bostäder, vårdlokaler etc.

I tidigt skede av byggprocessen hjälper vi fastighetsägaren/byggherren att utreda lämpligt certifieringssystem och lämplig certifieringsnivå, vi upprättar miljöprogram och kontrollplaner för att styra arbetet i rätt riktning. Vidare under projekteringsprocessen följs efterlevnaden av certifieringskriterierna upp via miljömöten och granskning av handlingar och verifikat. Under produktionen genomförs miljörevisioner på byggarbetsplatsen löpande för att säkerställa efterlevnaden av kriterier.

Miljösamordnaren fungerar som ett stöd för alla projektdeltagare och syftet med miljösamordningsuppdraget är att förse alla berörda discipliner med erforderlig kunskap, effektiva verktyg och goda möjligheter för att lyckas med sina åtaganden. Förutom att fungera rådgivande och styra miljöarbetet under byggprocessen så hjälper vi till med all administration kring miljöcertifieringen. Vi föranmäler samt ansöker om certifiering och ser till att samla in allt underlag som krävs i form av ritningar, beskrivningar, intyg, deklarationer, beräkningsresultat, besiktningar mm. Vi utför även analyser, beräkningar och inventeringar inom miljö- och energiområdet.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.