Risk Management

Låt inte risker begränsa framgången

I en urbaniserad, teknikdriven och klimathotad värld – ökar behovet av att kunna förutse, förebygga, stå emot samt hantera risker och kriser. Risk- och krishantering är en nyckel till framgång.

Utan risktagande, ingen utveckling. Därför är förmågan att fatta riskmedvetna beslut och kunna hantera oönskade händelser, en förutsättning för att lyckas. Det är det vi på Bengt Dahlgren kallar effektiv risk- och krishantering. Vi är experter på att minska osäkerhet och skapa motståndskraft som sparar pengar för såväl projekt som organisation och samhälle.

Med risk- och krishantering hjälper vi er att:

  • Förutse det oförutsedda
  • Förebygga, stå emot och hantera risker och kriser
  • Skapa underlag för smartare beslutsfattande
  • Spara tid och pengar
  • Lyckas med projekt och initiativ

Genom en djup förståelse för er organisations behov och förutsättningar hjälper vi med risk- och krishantering till att uppnå de resultat som är viktigast för er. Som en del av en teknikkonsultkoncern med 550 medarbetare har vi dessutom alla Bengt Dahlgrens övriga tjänsteområden nära till hands, under samma tak.

Här nedan kan du läsa mer om våra tjänster. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Vi erbjuder även utbildningar och kostnadsfria lunchföredrag inom område Risk Management, du hittar dem här.

Hälsa, Säkerhet och Miljö

Är ni trygga med er arbetsmiljö? Ingen i Sverige ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. En bra arbetsmiljö kräver systematiskt och kontinuerligt arbete med Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och Miljöbalken som ramverk.

Som experter på hälsa, säkerhet och miljö har vi kontroll på lagar och förordningar och kan bedöma vilka ergonomiska, psykiska, sociala och fysiska risker som finns inom verksamheten. Vi hjälper er att minska riskerna för ohälsa och olycksfall samt att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.