Risk Management

Inom Bengt Dahlgren Risk Management kan vi erbjuda ett brett spektrum av kompetenser och tjänster inom risk- och krishantering.

Riskhantering och korrekt genomförda riskbedömningar kan ibland utgöra förutsättningar för att uppfylla lagkrav, men är ofta också ett sätt för ett ambitiöst företag eller verksamhet att på ett kostnadseffektivt sätt hantera sina risker. Oavsett anledningen till ert uppdrag lägger vi stor stolthet i att skapa en produkt som inte bara håller hög kvalitet i utrednings-, beräknings- eller analysskedet, utan som framför allt fokuserar på hur resultatet av analysen eller arbetet presenteras. Det är hur ni som kund kan ta till er och använda er av resultatet som avgör hur stor den riskförbättrande effekten slutligen blir.

  • Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.