Teknisk förvaltning

Vi hjälper dig som kund i alla delar av förvaltningsskedet av din fastighet.

Förvaltningsinformationsavtal

Vi kan hjälpa dig förvalta dina fastigheter vilket ger dig nya möjligheter och frihet. Med vår hjälp kan du få en helhetslösning för ditt informationsbehov. Vi utför inventering i dina befintliga fastigheter och kopplar intervall för tillsyn, kontroller och besiktningar i relation till lagar, din organisation och till verksamheten i fastigheten. I tjänsten ingår att du får en kontaktperson hos oss som har god kunskap om ditt fastighetsbestånd och din organisation och kan skapa bra förvaltningsinformationsavtal. När något förändras i någon av dina fastigheter meddelar du din kontaktperson som då ombesörjer att förvaltningsinformationen blir uppdaterad. Innebär förändringen att tillsyn, underhåll, kontroll eller återkommande myndighetsbesiktningar enligt lag kommer att behöva utföras, dokumenteras dessa med rätt omfattning och möjlighet till uppföljning.

När du träffar avtal med oss ingår ett enkelt och användarvänligt webbaserat verktyg. Verktyget innehåller ett register där du snabbt får en helhetsbild av vad dina fastigheter innehåller. Registret kopplar vi samman med planer för återkommande tillsyn, kontroller och myndighetsbesiktningar. Du får tillgång till informationen via vårt verktyg där du kan se aktuell information samt kvittera att planerna utförts. I verktyget hanterar du även eventuella händelser, avvikelser och fel relaterade till din fastighet. Verktyget ger dig full kontroll på vad som har hänt och på vad som har utförts. Historik och uppföljning är lätt tillgänglig.

Du kan också med fördel även låta andra ta del av vissa delar av verktyget. Du kan till exempel ge dina olika verksamheter tillgång genom inloggning till begränsade funktioner som felanmälan över Internet. Eller varför inte använda verktyget som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet och meddela vad verksamheten skall kontrollera och kvittera.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Uppdatering av information
  • Relationsritningar
  • Bevakning av lagar och bestämmelser
  • Tillsyn och skötsel
  • Felavhjälpande underhåll
  • Felanmälan
  • Besiktningsbevakning
  • Kontraktsbevakning
  • Dokumenthantering

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.