VVS

Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen av VVS-anläggningar får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets-, miljö- och energiaspekter, alltid med projektekonomin i fokus. Våra ingenjörer har stor kompetens och erfarenhet inom VVS.

I tidiga skeden hjälper vi kunden att göra systemval baserade på LCC-analyser. Vi strävar alltid efter att se helheten i det unika projektet baserat på beprövade lösningar och nytänkande, så att anläggningarna samverkar på ett optimalt sätt, med låga driftskostnader.

Projekteringen i system och bygghandlingsskedet bedriver vi med hjälp av senaste programmen för 3D-projektering och arbetar även med VR-teknik för visualisering av systemen.

Tack vare vårt engagemang inom forsknings- och utvecklingsprojekt som gör att vi ligger långt fram i det tekniska kunnandet.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.