VVS

Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets-, miljö- och energiaspekter, men alltid med projektekonomin i fokus. Våra ingenjörer har stor kompetens och erfarenhet inom VVS. Vi strävar alltid efter att se helheten i det unika projektet baserat på beprövade lösningar och nytänkande. Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt som gör att vi ligger långt fram i det tekniska kunnandet.

VVS (värme, ventilation och sanitet) omfattar system för inomhusklimat, vattenförsörjning och avlopp i fastigheter.  Systemen ska samverka för att skapa en hållbar social miljö att vistas i – ett bra klimat helt enkelt.

  • Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.