ATEX (Brandfarlig vara)

Felaktig hantering av brandfarlig vara utgör en mycket stor risk för explosion eller oavsiktlig uppkomst av brand och det ställs därför höga krav på verksamheter som hanterar denna typ av ämnen.  Deltagarna ska efter utbildningen ha kunskap om vilka krav som föreligger i sin verksamhet, förstå riskerna med arbete i explosiv (ATEX-klassad) miljö samt ha god kännedom om krav gällande praktiskt arbete.

Utbildningen lämpar sig både för föreståndare för brandfarlig vara och personal som arbetar i en ATEX-klassad miljö. För utbildningar som enbart är för föreståndare för brandfarlig vara fokuserar vi på vilka ansvar och skyldigheter som det innebär.

Innehållet på våra generella utbildningar inom temat presenteras nedanför, men kan anpassas efter verksamheten.

  • Lagar och förordningar,
  • Roller & ansvar inom verksamheten,
  • Tillståndsprocessen,
  • Riskutredning och klassningsplan (zonindelning),
  • Explosionsskyddsdokument och arbetsgång,
  • Krav på arbetsplatser och arbetsutrustning,
  • Praktiskt arbete i ATEX-klassade områden.

 

Kontakta oss nedan för offert.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.