Brandskydd för bostadhus

Utbildningen Brandskydd för bostadshus omfattar den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt utifrån gällande lagstiftning. Kursens fokus ligger på flerbostadshus, småhus behandlas kortfattat.

Utbildningen riktar sig till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, bostadsrättsföreningar, kontrollansvariga, räddningstjänster m.fl.

Kursen är en halvdagsutbildning som utgår från handboken ”Brandskydd för bostadshus” med följande innehåll:

  • Strategiska vägval i tidiga skeden av ett projekt
  • Erfarenheter från bränder
  • Vad ska uppfyllas, grundläggande krav enligt BBR
  • Vägledning hur kraven kan uppfyllas för olika delar av byggnaden
  • Brandskyddskrav vid ändring
  • Småhus
  • Drift- och förvaltning

 

Kontakta oss nedan för en offert.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.