Brandskyddsutbildningar

Ingenjör- och civilingenjörsutbildningar inom bygg och installation berörs ofta av kravet på brandskydd i byggnader enligt Boverkets Byggregler. Brandskydd är ett område som påverkar många discipliner inom byggprojektering, exempelvis:

  • arkitektens planlösning (utrymningsvägar)
  • elprojektering (nödbelysning, larm)
  • styrprojektering (brandlarm som styr händelser)
  • konstruktör (bärförmåga vid brand)
  • vvs-projektering (ventilationsbrandskydd, brandtätningar)
  • och mycket mer…

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar där vi ger en introduktion till brandskydd i Boverkets byggregler. Syftet är att öka förståelsen för byggnaders brandskydd och förmedla ett urval av möjligheter och vägval som går att göra utifrån aktuell inriktning på ingenjörsutbildningen.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.