Brandskydd för trähus

Föredraget ger dig som planerar, projekterar och bygger trähus, information om de utmaningar och risker som behöver beaktas för att uppfylla krav på brandsäkerhet enligt gällande lagstiftning.

Utbildningen omfattar bl.a. följande:

  • Brandkrav i regelverk utifrån BBR och EKS
  • Historisk tillbakablick, var kommer kraven ifrån?
  • Vilka utmaningar och risker finns med brandskydd i trähus
  • Vart vi står kunskapsmässigt idag
  • Erfarenheter och lärdomar från utförda trähusprojekt

Utbildningen hålls under ca 1-1,5 timmar eller enligt önskemål och vänder sig till byggherrar, fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, kontrollansvariga, räddningstjänster m.fl.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.