Brandskydd vid ombyggnad och underhåll – ventilation och energi

Utbildningen ger dig som planerar, projekterar och granskar ventilations- och energiombyggnader svar på frågan om vilka brandskyddskrav som ställs beroende på ombyggnadens omfattning samt hur kraven kan uppfyllas.

Kursen riktar sig till VVS-projektörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, projektledare, brandprojektörer, entreprenörer, byggnadsnämnder, kontrollansvariga, räddningstjänster m.fl.

Kursen är en halvdagsutbildning som utgår från handboken ”Brandskydd vid ombyggnad och underhåll – ventilation och energi” med följande innehåll:

  • Hur en brand påverkar ventilationssystemet
  • Bygglagstiftningens krav vid ändringar, underhåll och ombyggnad. När ska nybyggnadskrav uppfyllas och när gäller krav i tidigare lagstiftning. Vilka delar ställs krav på beroende på ändringens omfattning etc
  • Brandskyddskrav i tidigare bygglagstiftning
  • Nybyggnadskrav i bygglagstiftningen och metoder att uppfylla nybyggnadskrav
  • Styrning och branddetektion
  • Strömförsörjning vid fläktar i drift
  • Exempel på brandskyddskrav vid olika typer av vanliga ändringar av ventilationssystem
  • Kontroll och funktionsprovning vid ändringar.

Kontakta oss nedan för offert.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.