Förvaltningsbrandskydd

Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska enligt lag vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och begränsa skadorna efter en brand. För att säkerställa detta behöver ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas.

Utbildningen utgör en grundläggande genomgång av brandskydd i förvaltningsskedet med information om vilka lagar och regler som styr kraven, räddningstjänstens roll, ansvarsfördelning/gränsdragning, byggnadstekniskt brandskydd samt systematiskt brandskyddsarbete.

Utbildningen vänder sig till fastighetsägare, nyttjanderättshavare och personer som berörs av brandskyddsreglerna i sin arbetsroll. Innehållet kan anpassas efter kundens önskemål och behov samt efter objekt och målgruppen.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.