Miljöutbildningar

Bengt Dahlgren utbildar studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor inför framtida yrkesroller inom samhällsbyggnad. Våra konsulter besitter lång erfarenhet inom branschen och våra utbildningsledare har både praktisk och teoretisk erfarenhet från näringslivet.

Vi utbildar framtidens ingenjörer genom att ge dem en verktygslåda som gör att de blir slagkraftiga på arbetsmarknaden, studenterna får en stabil grund att stå på som sedan kan appliceras vidare i arbetslivet.

Samhällsutveckling är viktigt för oss och vi på Bengt Dahlgren arbetar ständigt med att ligga i framkant, vi anpassar våra utbildningar efter marknadsbehovet och arbetar till allra största del med digitala verktyg.

Vi erbjuder flera olika miljöutbildningar anpassade för studenter.

  • Övergripande utbildning miljöcertifiering eller enligt anpassning efter skolans önskan.
  • Mer ingående utbildning i specifikt miljöcertifieringssystem: Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, WELL, Svanen
  • Miljöutbildning anpassad efter disciplin exempelvis Arkitekter, Konstruktörer, VVS, El, Projektledning, Entreprenörer
  • Hållbara stadsdelar
  • Miljöstyrningsprocessen byggprojekt – verktyg och arbetssätt
  • LCA och klimatpåverkan
  • Miljöbedömning material och genomgång av miljöbedömningssystem

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.