Riskanalysmetoder

Det ställs krav på verksamhetsutövare från flera håll att genomföra riskanalyser för att förhindra att händelser som kan leda till skador på människa/miljö/egendom inträffar och/eller reducera konsekvenserna. Kraven säger dock inte hur analysen ska genomföras. Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap om ett flertal riskanalysmetoder, kunna välja analysmetod samt genomföra en riskanalys.

Utbildningen lämpar sig för alla som deltar i, eller använder sig av, riskbedömningar.

Innehållet på våra generella utbildningar inom temat presenteras nedanför, men kan anpassas efter verksamheten.

  • Lagar och förordningar
  • Översikt av riskanalysmetoder
  • Val av metod
  • Riskidentifiering
  • Riskanalys
  • Riskacceptanskriterier och riskvärdering

Kontakta oss nedan för offert.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.