Strategiska vägval i tidiga skeden inom Brandskydd

Strategiska vägval i utformningen av brandskyddet bör diskuteras redan i det inledande planeringsskedet då kraven på brandskydd påverkar utformningen av byggnader avseende en mängd faktorer. Detta föredrag ger en övergripande redogörelse av de strategiska frågor som behöver beaktas och som förutom byggnadens utformning även påverkar kalkyler och de ekonomiska aspekterna.

Exempel på frågor som kommer tas upp är följande:

  • Hur påverkas kraven utifrån våningsantal – när blir det följdkrav på räddningshiss, stigarledning etc
  • Grundläggande principer för utrymning – t.ex. när ställs krav på trapphus Tr2 och Tr1
  • Hur påverkas kraven utifrån verksamhet och personantal
  • Vilka fördelar finns med sprinkler
  • Påverkan av materialval
  • Vad bör beaktas vid lokalanpassningar och ändringar
  • Nya risker

Utbildningen hålls under ca 1-2 timmar eller enligt önskemål och vänder sig till byggherrar, fastighetsägare, projektledare, arkitekter, entreprenörer mfl.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.