Utförandekontroll Brandskydd

Enligt Plan- och Bygglagen skall brandskyddet vara färdigställt och slutbesked erhållet innan lokaler får tas i bruk. Väl genomförd planering och genomförande av egenkontroller och utförandekontroller av brandskyddet enligt en anpassad kontrollplan är således mycket viktigt för att nå slutmålet.

Utbildningen riktar sig till dig som medverkar i processen att säkerställa att brandskyddet i byggnadsverk utförs i enlighet med projekteringen och gällande lagstiftning, t.ex. kontrollansvariga, projektledare, byggnadsinspektörer m.fl.

Kursen är en halvdagsutbildning som utgår från handboken ”Brandskydd – rätt utfört” med följande innehåll:

  • Hur hanteras brandskydd i byggprocessen enligt PBL
  • Brandskydd i en kontrollplan – omfattning och innehåll
  • Krav på entreprenörers egenkontroll och produktredovisning
  • Planering av utförandekontroller och besiktningar, inkl omfattning av kontroller
  • Kontroll av brandskydd vid olika entreprenadformer
  • Vanliga fel, tips och råd vid genomförande av utförandekontroller.
  • Dokumentation av brandskyddet inför ibruktagande av lokaler.

Kontakta oss nedan för offert.

Skicka en intresseanmälan för våra kurser

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.