Hållbarhet

Vårt statement

För att nå ett hållbart samhälle krävs att vi alla bidrar med kunskap och vilja. På Bengt Dahlgren har vi tagit ställning. Vi ska vara en föregångare.

Med engagerade medarbetare erbjuder vi en helhetslösning som bidrar till ett mer hållbart byggande. Det ska vara lönsamt för våra kunder att vara hållbara.

Vi är certifierade inom ISO 14001 och 9001.

Vi lever som vi lär och drar vårt strå till stacken.

 

 

Våra hållbarhetsmål

 

Ökad hållbarhet i projekt – minskad klimatpåverkan i våra projekt.

 

Minskad klimatpåverkan – halverade utsläpp av växthusgaser till 2021.

 

Medveten arbetsplats – nöjda medarbetare, 35 % kvinnliga medarbetare på alla nivåer 2025.

 

Hållbarhetsredovisning

När vår värld ställs inför stora hållbarhetsutmaningar har vi på Bengt Dahlgren inte bara chansen att vara med och påverka, vi har ett ansvar. Tillsammans med våra engagerade medarbetare och intressenter har vi möjligheten och skyldigheten att göra skillnad på riktigt och bidra till morgondagens hållbara samhälle.

Läs vår hållbarhetsredovisning om hur vi tar oss an utmaningen.

Hållbarhetsredovisning 2020

 

Här kan du läsa 2018 och 2019 års hållbarhetsredovisningar.

Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2019

 

Klimatkompensation

Bengt Dahlgren klimatkompenserar sitt CO2-avtryck för alla flyg- och bilresor som görs. Internt arbetar vi systematiskt med att minska vårt klimatavtryck genom att mäta, sätta mål och vidta genomtänkta åtgärder. Vi har minskat bil- och flygresor samt reducerat vår energianvändning så att vårt klimatavtryck per person minskat med hela 13% under 2017 (jämfört med 2016).

En insats för vår planet

Klimatkompensationen sker via ZeroMission i  projektet Yaeda Valley REDD+ i norra Tanzania där skog bevaras i samarbete med jägar- och samlarfolket i Hadzastammen. Utöver klimatnyttan så bidrar projektet även till främjandet av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och sociala mervärden. Hållbart, helt enkelt!

 

Projekt

Vi jobbar intensivt med hållbarhetsfrågor i våra byggprojekt. Några av våra spetsprojekt inom hållbarhet:

Hoppet – en fossilfri förskola

Brf Viva

HSB living lab

KTH Live-in Lab

Alla våra projekt finner du här.

 

Initiativ inom Hållbarhet

Färdplan för en klimatneutral byggsektor och Fossilfritt Sverige

Hållbart Brandskydd – en handbok om hållbar projektering

Ingenjörer utan gränser

Sveriges och branschens bästa arbetsgivare

Kranmärkta kontor

Call for the European Union to update targets for net-zero greenhouse gas emissions

 

Policys

Hållbarhetspolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

 

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.