Hållbarhet

Vi vill vara det företag i branschen som gör våra kunder mest hållbara!

Nu sätter vi fokus på våra installa­tionsprojekt där vi vill reducera klimatpåverkan från materialen de består av. Vi kommer att fortsätta att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsplats samt med vår egen klimatpåverkan.

Vi är certifierade inom ISO 14001 och 9001.

 

Hållbarhetsredovisning

Vi är redo att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå och det vill vi göra tillsammans med kunder och partners. Tillsammans kan vi skapa fler åtgärder för minskad klimatpåverkan, tillsammans kan vi vända utvecklingen. Läs vår hållbarhetsredovisning om hur vi tar oss an utmaningen.

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2020

Hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhetsredovisning 2018

 

Våra hållbarhetsmål 2022-2025

Vi vill vara det företag i branschen som gör kunderna mest hållbara.
2025: Våra kunder uppfattar att vi är det företag i branschen som gör kunderna mest hållbara.

Minskad klimatpåverkan i våra kundprojekt
2025: 25% minskad klimatpåverkan från materialen i våra installationsprojekt.
2030: Halverad klimatpåverkan från material i våra installationsprojekt.

Inkluderande arbetsplats
2025: Upplevelsen av att vi är en inkluderande arbetsplats är 100% hos våra medarbetare.
2030: Jämställdhet på alla nivåer i företaget.

Klimatneutral verksamhet
2025: Halverade utsläpp från vår verksamhet.
2030: Klimatneutral verksamhet.

 

Projekt

Ett urval av våra spetsprojekt inom hållbarhet:

Alla våra projekt finner du här.

 

Klimatkompensation

Vi arbetar systematiskt med att minska vårt klimatavtryck genom att mäta, sätta mål och vidta genomtänkta åtgärder. Vi har minskat interna bil- och flygresor samt reducerat vår energianvändning så att vårt klimatavtryck per person minskat med hela 44% under 2021, jämfört med 2016.

Bengt Dahlgren klimatkompenserar sitt CO2-avtryck för alla resor som görs i tjänst. Klimatkompensationen sker via ZeroMission i projektet Yaeda Valley REDD+ i norra Tanzania där skog bevaras i samarbete med jägar- och samlarfolket i Hadzastammen. Utöver klimatnyttan så bidrar projektet även till främjandet av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och sociala mervärden.

 

Initiativ inom Hållbarhet

Policys

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.