Hållbarhetspolicy

  • Våra engagerade medarbetare erbjuder tillsammans med konsulter och entreprenörer en helhetslösning som bidrar till ett mer hållbart byggande. Vi gör det lönsamt för våra kunder att vara hållbara.

 

  • Bengt Dahlgren är en föregångare i samhället som leder branschen i en mer hållbar riktning. Vi lever som vi lär!

 

  • Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med spännande utmaningar och med möjlighet för den enskilda medarbetaren att bidra till det hållbara samhället. Vi har en socialt hållbar arbetsmiljö och ett bra ledarskap med tydlig omsorg om våra medarbetare.

 

  • Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och att vara det mest jämställda företaget i branschen på samtliga befattningsnivåer.

 

  • Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att köpa in hållbara produkter och tjänster.

 

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.