Kvalitets – och miljöpolicy

  • Vi ska med kunden i fokus och på ett strukturerat sätt kontinuerligt förbättra Bengt Dahlgrens tjänster, arbetsprocesser samt kompetensen hos våra medarbetare.

 

  • Vi ska genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet skapa mervärden genom effektivare arbete och därmed nöjdare kunder.

 

  • Vi ska underlätta och säkerställa att våra uppdrag genomförs i enlighet med kundkrav, lagstiftning och övriga bindande krav som är tillämpliga för vår verksamhet.

 

  • Vi skall i våra uppdrag samt i vår interna verksamhet verka för hållbar utveckling

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.