Ledning

Sören Karlsson

Sören Karlsson

VD Bengt Dahlgren Linköping AB

Född: 1959

Utbildning:
Maskiningenjör

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Entreprenör inom VVS i 25 år, VVS-konsult i 9 år.

Lars Kjellgren

Lars Kjellgren

VD Bengt Dahlgren Stockholm AB

Född: 1955

Utbildning:
Civilingenjör Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Olika befattningar inom Bengt Dahlgren AB, VD för Bengt Dahlgren Stockholm AB sedan 1991.

Agneta Lundén-Hjält

Agneta Lundén-Hjält

HR-chef Koncern

Född: 1958

Utbildning:
Civilekonom, fil.kand psykolog

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Ekonomiansvarig/Controller på Caran AB, HR-chef VM-data, HR-chef Semcon AB.

Per-Anders Marberg

Per-Anders Marberg

VD Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Född: 1967

Utbildning:
Brandingenjör

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Brandkonsult i Byggbranschen, Ledare.

Mikael Sundell

Mikael Sundell

VD Bengt Dahlgren Skövde AB

Född: 1961

Utbildning:
Högskoleingenjör energiteknik, Mälardalens högskola

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Teknikkonsult sen mitten av 1980-talet, VD sedan 1999.

Michael Walmerud

Michael Walmerud

VD Bengt Dahlgren Göteborg AB

Född: 1967

Utbildning:
Msc Civil Engineering, CTH

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Vvd Akademiska Hus AB, VD Projektgaranti AB, Transaktionsansvarig Catella SwedeBroker AB, Fastighetschef Postfastigheter AB, Projektchef NCC Fastigheter AB

Magnus Åberg

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Född: 1971

Utbildning:
Autodidakt

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Gymnasieingenjör i grunden och därefter i ledande befattningar inom Coor, Heatex, Skanska.

Styrelse

Lena Wästfelt

Lena Wästfelt

Styrelseordförande

Född: 1956

Invald i styrelsen: 2014

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Managementkonsult i 25 år, VD för branschföreningen STD-företagen, Interim-CEO i ett antal bolag.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Bengt Dahlgren Intressenter AB, ledamot i Niva Ekonomi, ledamot i SMK, styrelseordförande i Asynjor.

Erik Almgren

Erik Almgren

Styrelseledamot

Född: 1977

Invald i styrelsen: 2007

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Konsult i byggbranschen.

Övriga styrelseuppdrag:

Avdelningschef och delägare, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB.

Christer Larsson

Christer Larsson

Styrelseledamot

Född: 1960

Invald i styrelsen: 2012

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Mestadels Bengt Dahlgren men även kort på Svenska Fläktfabriken och Byggforskningsinstitutet.

Övriga styrelseuppdrag:

Avdelningschef och delägare, Bengt Dahlgren Stockholm AB.

Christian Johansson

Christian Johansson

Styrelseledamot

Född: 1981

Invald i styrelsen: 2015

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VVS-projektör

Övriga styrelseuppdrag:

Avdelningschef och delägare, Bengt Dahlgren Göteborg AB.

Agneta Lundén-Hjält

Agneta Lundén-Hjält

Styrelseledamot

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2014

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Ekonomiansvarig/Controller på Caran AB, HR-chef VM-data, HR-chef Semcon AB.

Övriga styrelseuppdrag:

HR-chef koncern Bengt Dahlgren

Eva Eklund

Eva Eklund

Adjungerad styrelseledamot

Född: 1966

Invald i styrelsen: 2019

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
20 år som konsult inom arkitekt och konstruktion och 10 år som projektledare och beställarombud i byggprojekt.

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande Eklund Projekt & Fastighetspartner AB, styrelseordförande för Bengt Dahlgren Skövde och Linköping.

Sven-Arne Gårdh

Sven-Arne Gårdh

Adjungerad styrelseledamot

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Bengt Dahlgren Göteborg AB

Jan Leife

Jan Leife

Adjungerad styrelseledamot

Född: 1959

Invald i styrelsen: 2018

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
CEO Niras AB samt medlem i koncernledningen Niras Group, Grundare och CEO, Foodtech startup i Boston, Managing Director, Grant Thornton Management Consulting AB.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Bengt Dahlgren Stockholm AB

Åke Rautio

Åke Rautio

Adjungerad styrelseledamot

Född: 1954

Invald i styrelsen: 2019

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD Bengt Dahlgren, Göteborg

Övriga styrelseuppdrag:

Åke Rautio Konsult AB, Arja Holmstedt Konsult AB, Brf Orust Härmanö, styrelseordförande i Bengt Dahlgren Syd AB.

Johan Skjöld

Johan Skjöld

Adjungerad styrelseledamot

Född: 1972

Invald i styrelsen: 2014

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Företagsledare, Serieentreprenör, Investerare, Författare

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Saltasviken AB, Kanndalsbergen AB sam rådgivare till ett flertal styrelser och företagsledningar

  • Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.