Kontrollansvarig PBL

Kontrollansvarig PBL

På Bengt Dahlgren kan vi hjälpa dig med en kunnig och behörig kontrollansvarig som kan anpassa insatserna för att göra störst nytta. Vi ser också till att minska dubbelarbete genom att förena kontrollmomenten som byggnadsnämnden kräver i beställarens kontroller. Vi har stor kunskap om byggprocessen i allmänhet och installationssystem i synnerhet, vilket många gånger är nödvändigt för att kunna styra kvalitetsarbetet rätt.

Utförandekontroll brandskydd

Innan en byggnad får tas i bruk måste alla kontrollpunkter enligt plan- och bygglagen (PBL) vara uppfyllda och byggnadens brandskydd är ofta en av de viktigaste delarna som måste fungera felfritt. Vi hjälper dig att genomföra nödvändig utförandekontroll av byggnadens brandskydd för att garantera att brandskyddet följer brandskyddsbeskrivningen. Vi kontrollerar entreprenörernas och besiktningsmännens arbete och hjälper dig att samordna utförandekontroller.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.