Utbildning, Idrott & Bad

Stockholm

Åkeshovs sim- & idrottshall

Stockholms stad har renoverat och utvecklat Åkeshovs sim- och idrottshall, Futharken 3.

Stockholms stad har renoverat och utvecklat Åkeshovs sim- och idrottshall, Futharken 3. Målet har varit att skapa en modern, funktionell och tillgänglig anläggning. Den nya anläggningen invigdes den 20 januari 2018.

Bengt Dahlgren har i detta projekt haft rollen som miljösamordnare från tidigt skede till färdigt projekt. Vi har formulerat miljömål och miljökrav för projektet samt följt upp dessa genom projekteringen och produktionen, drivit och samordnat miljöcertifieringsarbetet med målsättningen Miljöbyggnad Guld. Vi har genomfört miljöronder under produktionen samt följt upp entreprenadernas miljödokumentation och även ansökt om miljöcertifiering.

Bengt Dahlgren har även hjälpt Fastighetskontoret att söka bidrag från Klimatmiljarden för de miljö- och energiåtgärder som vidtagits i projektet, detta beviljades också (ca 8 miljoner). Vi har också haft rollen som energisamordnare och gjort alla energi- och klimatberäkningar för projektet.

Bengt Dahlgren har även upprättat systemhandling, förfrågningsunderlag samt bygghandling för Styr- och övervakningsanläggningen samt haft rollen som installationssamordnare Styr- och övervakning under produktionen. Förutom detta har vi har även utfört Läckagesökningar, Lufttäthetsprovningar, Termografering samt Rökprov i samarbete med Fuktbyrån.

Quick facts

City: Stockholm

Customer: Stockolms Stad

Kategori: Utbildning, Idrott & Bad

Project

News

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.