Industri

Burseryd

Brandskyddsprojekt i Burseryd

Burseryds Bruk, som är del av Signode-koncernen, är en ledande tillverkare av bandstålsprodukter för industriellt bruk.

Småländska Burseryds Bruk är en del av den internationella koncernen Signode och har i över 100 år varit verksam tillverkar stålband/emballageband, vintunneband, kabelband, kall-och varmvalsade band samt varmförzinkade band. Processen innebär bland annat härdning av lackfärg i induktionsugnar, byggda på höjden.

Stål är den mest hållbara metallen eftersom det kan återvinnas mer än något annat material och är genom sin magnetism enkelt att separera med hjälp av magnetvågor.

På Burseryds Bruk uppstod det brandtillbud 10–20 gånger om året. Gnistor och glödbränder i de sex våningar höga härdningsugnarna fick släckas av personalen, och ofta fick även räddningstjänsten larmas ut. Bengt Dahlgren AB bistod verksamheten med riskutredning för att kartlägga problematiken och föreslå lämpliga åtgärder. Bränderna är nu nere på noll.

Brandskyddsåtgärderna som Burseryd har vidtagit är

  • förebyggande (exempelvis skötselrutiner, justering av ventilationsflöden och
    ändrad temperatur i härdningsugnarna).
  • reaktiva (exempelvis utbildning i brandssläckning, fler brandvarnare, övervakningskameror och automatiskt släckningssystem).

Vi har i projektet ansvarat för:

  • Riskutredning för brand i emballagebandslinjer
  • Projektledning av upphandling av automatiskt släcksystem
  • Släckvattenutredning
  • Riskutredning brandfarlig vara
  • Insatsplan

Kontaktpersoner: Kristin Lindström och Daniel Sirensjö

Quick facts

City: Burseryd

Customer: Signode Burseryd

Kategori: Industri

Project completed: 2023

Read more www.mynewsdesk.com/se/bengtdahlgren/news/foereklokt-brandskyddsprojekt-i-burseryd-467396

Kristin Lindström

Risk Management

Project

News

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.