Stadsdel

Mölndal

GoCo Health Innovation City

GoCo Health Innovation City, ett innovationskluster för hälsa i världsklass. Bengt Dahlgren är en central samarbetspartner i detta enorma projekt, från miljöcertifiering till projektering av installationer i byggnaderna såväl som klimat- och energiberäkningar.

I Mölndal söder om Göteborg ligger GoCo Health Innovation City. En växande grön stadsdel där 200 000 kvadratmeter utvecklas för att attrahera forskare, entreprenörer och talanger från hela världen.

Visionen är att skapa ett innovationskluster för hälsa i världsklass - med fokus på samarbete. Detta genom att bygga en stadsdel med företag, boende och en stadskärna skapas förutsättningar för innovation och nyskapande. Platsen är redan sedan länge ett nav inom hälsa med Astra Zenecas anläggning angränsande till det område som nu etableras.

I detta stora stadsbyggnadsprojekt har Bengt Dahlgren fått förmånen att vara en partner från tidigt skede och fram till uppförandet av byggnaderna. Bengt Dahlgren har bistått med både grön kompetens, för att säkerställa att miljöcertifikat och gröna åtgärder kommer på plats, och med projektering av de byggnader som nu uppförs i stadsdelen.

Att visionen för området håller fokus på samarbete har även fått genomslag på hur projektet genomförs. Bengt Dahlgrens åtagande började redan i planeringsskedet av området med att se över den tekniska infrastrukturen i området. Stamnät för värme, vatten etc. planerades. Därefter blev Bengt Dahlgren en del i den projektgrupp som skulle uppföra den första byggnaden i området.

Robert Persson, uppdragsansvarig hos Bengt Dahlgren säger: ”Vi är väldigt stolta och glada över att få vara med i den omfattning vi fått vara, och att vi fått lära oss så mycket som vi faktiskt fått vara med och göra under vägens gång”.

Hela stadsdelen växer fram i en rasande fart vilket möjliggjorts bland annat tack vare att GoCo valt att jobba med en sammanhållen projektgrupp som skapat rutiner och metoder från tidigt skede till uppförandet av varje byggnad. De lärdomar som görs i processen kring en byggnad tas med till kommande byggnader.

”Vi har jobbat i en projektgrupp, tillsammans, där det funnits högt i tak. Där vi fått vara med och lära oss av varandra, lärdomar som vi sedan fått sprida både internt och som vi kan ta med oss till andra projekt” säger Robert Persson.

Det är inte bara den höga nivån av samarbete som är speciellt i stadsbyggnadsprojektet. GoCo har även spänt bågen ur hållbarhetsperspektiv.

”Det är ett speciellt uppdrag då vi både jobbar åt byggherren inom miljö, och åt entreprenörerna och dess underentreprenörer inom tekniska installationer” säger Mathilda Silva, Bengt Dahlgrens ansvariga seniorkonsult inom miljö och hållbarhet. Tillsammans med flera kollegor från Bengt Dahlgrens miljö- och hållbarhetsavdelningar har hon arbetat fram nya metoder och processer för att möta området och kundens krav och behov.

”Det har varit utmanande, och mycket lärorikt” fortsätter hon.

”Vi har behövt lära oss nya sätt att arbeta med miljöcertifiering för att bli snabbare och lägga tiden där det har störst effekt”.

I GoCo Health Innovation City är de flesta byggnaderna miljöcertifierade. Genom att bygga en organisation med specialister inom sina olika områden men med en gemensam kompetens kring certifieringssystem har ett effektivare men djupare i detaljerna arbetssätt för Bengt Dahlgren.

Specialister inom energiberäkning, materialanalys och miljö har samordnats för att tillsammans lämna ett komplett underlag för miljöcertifiering.

”Genom att låta varje kompetens arbeta med just det de är specialister på, så har vi snabbt fått fram tidiga underlag som vi sen kunnat förmedla till andra intressenter i projektet” säger Mathilda Silva.

Fas 1 av utbyggnaden av GoCo Health Innovation City beräknas stå färdig 2025. Nästa etapp i GoCo Health Innovation City, fas2, beräknas stå färdigt 2028 och första projektet i fas 2 är GoCo Active Lab där Bengt Dahlgren hittills arbetar med systemhandlingar för installation.

Quick facts

City: Mölndal

Customer: GoCo och BRA

Kategori: Stadsdel

Yta: 200 000 kvm

Project completed: 2028

Read more goco.se/thecity

Kontakt

För mer information kontakta

Project

News

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.