Kommersiellt & Hotell

Göteborg

Wisdome - Universeums Visualiseringdom

Komplex vetenskap tillgänglig för alla med omslutande 3D-upplevelser i 8K-upplösning.

Wisdome Göteborg blir Sveriges största visualiseringsdom. Här kommer Universeum skapa komplex vetenskap tillgänglig för alla med omslutande 3D-upplevelser i 8K-upplösning.

I domen kommer det finnas unik teknik med exempelvis en välvd perforerad metallduk och 6 projektorer tillsammans med stora mängder data skapar en 3-dimensionell värld. Domen har en diameter på 26,5 meter. Total höjdskillnad från gatan till domens topp är 57 meter.

Visualiseringsdomen kommer inrymma en publik av 150 sittande i en gradäng och sammanbinds med övriga Universeum bland annat via en ny förbindelsegång samt nytt trapp-och hisstorn.

Bengt Dahlgren har i projektet varit delaktiga i Brand och Dörrmiljö under Bygghandlingsskedet samt Brand, Sprinkler, VVS, Energi, Miljö och El under Systemhandlingsskedet.

Tillbyggnaden inklusive domen är till stor del uppbyggd i trä vilket ger ett vackert intryck och har skapat hållbara värden, samtidigt som det gett utmaningar vad gäller brandskyddet vilket inneburit flera utredningar för att säkerställa skyddsnivån.

Kontaktperson: Emma Lindsten

Renderingar: Wingårdhs, Förfrågningsunderlag 2019-11-18

Quick facts

City: Göteborg

Customer: Byggherre Universeum, entreprenör Skeppsviken

Kategori: Kommersiellt & Hotell

Read more www.universeum.se/universeum-vaxer/visualiseringsdom/

Project

News

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.