Fickfoldrar & Guider

30 september 2022

EU Taxonomin - Vad är det och hur påverkas bygg- och fastighetsbranschen?

Den 1 januari 2022 trädde EU Taxonomin i kraft och regelverket ställer alltså nya stora krav på aktörer som vill klassas som hållbara. I dagsläget innebär det bland annat rapporteringskrav för företag med fler än 500 medarbetare. Framöver kommer bolag med fler än 250 anställda samt börsnoterade bolag med fler än 10 anställda också behöva rapportera på taxonomin.

EU Taxonomin är inte det enklaste, därför vill vi här reda ut vad det innebär och hur det påverkar ditt företag, förklara de vanligaste begreppen och de olika stegen framåt som företagen behöver ta.

Bengt förklarar EU Taxonomin

Ladda ned handboken här.

Resources

News

Vill du också vara en Bengt på jobbet?

Nu har vi många spännande tjänster ute. Läs mer om vad vi erbjuder dig som konsult. Vi ser fram emot att höras!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.