Brandskydd i BIM

Bengt Dahlgren är en av de drivande aktörerna i branschen med att integrera brandskydd i BIM-processen. Vi anser att detta leder till ökad kvalitet och underlättar arbetet i projekteringen, byggskedet och förvaltningen.

Genom att upprätta en brandmodell slipper projektet att utläsa information från skisser och kan i stället lyfta in brandinformationen direkt i respektive disciplins modell eller i en samordningsmodell för ex. kollisionskontroller. Man slipper även tolka viss information som ex. brandklass på dörrar ur textdokument då denna information kan importeras från vår brandmodell.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.