El & Tele

Bengt Dahlgrens el och telekonsulter har en lång och bred kompetens inom området med stora erfarenheter utifrån arbetslivet på en arbetsplats där vår projektering blir verklighet. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom el-, tele-, kommunikations- och säkerhetssystem för både större och mindre anläggningar och byggnader.

Vi åtar oss alla sorters utmaningar och uppdrag och hjälper dig med bland annat utredning, inventering, kostnadskalkylering, projektering, installationssamordning, ljusdesign och besiktning av din fastighet. Inom projektering erbjuder vi en helhetslösning med samtliga nödvändiga handlingar beroende på önskad nivå, från programhandling till bygghandling. Projekteringen  utförs enligt projektets krav, såväl 2D som 3D för att visualisera samtliga installationer och därmed spara in onödig tid i utförandeskedet. Med oss runt ritbordet ser vi till att rätt lösning för just ert projekt tillämpas och att ingenting ramlar mellan stolarna.

Bengt Dahlgren projekterar el och telesystem inom samtliga idag förekommande system inom fastigheter. Vi projekterar i AutoCad, Magicad samt Revit och utför ljus- och effektberäkningar med de senaste programvarorna. Projektering i CAD utförs i 2D likväl som 3D och BIM-projektering är standard.

När det gäller el- och kraftförsörjning av en fastighet är det viktigt se till kundens och fastighetens effektbehov och anpassa projektering för en väl avvägd lösning som stämmer överens med energikrav och flexibilitet. En överdimensionerad anläggning blir ofta onödigt kostsam medans ett underdimensionerat kraftsystem inte klarar av att försörja fastigheten på ett tillfredsställande sätt.

Bengt Dahlgren inleder alltid uppdragen med att göra en effektberäkning för att säkerställa fastighetens energibehov och vi ser även över redundansbehov som reservkraft med UPS, generatorer mm.

Ljusdesign

Ljusdesign är en viktig del i vår projektering där vi är med och planerar och projekterar moderna belysningssystem i de flesta av våra projekt som kontor, skolor och offentliga miljöer mm. Vi gör även ljusberäkningar och modellerar upp miljöer i 3D vid behov.

Lysrör

Kompaktlysrör och T5-cirkellysrörs förbud trädde i kraft redan den 24 februari i år, och den 24 augusti följer T5- och T8-lysrören efter. Dessutom förbjuds halogenlampor som drivs av 230V den 1 september. Det innebär att fastigheter med befintliga belysningsanläggningar innehållandes lysrör behöver ses över. Att byta ut gammal belysning kan också göra din fastighet mer energieffektiv!

Det finns tre vägar framåt för dig som behöver åtgärda:

 1. Ersätt med LED-belysning

 2. Bygg om befintlig armatur

 3. Byt ut armaturen

Men det första steget är alltid att inventera och se över erat nuläge. Vi erbjuder helhetslösningar för att stötta er genom hela processen med:

 • Inventering och statusbedömning av befintliga armaturer
 • Energiberäkningar
 • Installationskalkyler
 • Armaturförslag (utbytesförslag)
 • Projektering av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör
 • Installationsritningar

Säkerhet

Säkerhet och teleinstallationer inom fastigheter har med åren blivit allt mer komplicerade. Vi på Bengt Dahlgren projekterar samtliga tele- och säkerhetssystem inom fastigheter såsom brandlarm, utrymningslarm, passage och inbrott. Allt för att din fastighet ska bli så säker som möjligt. Vi hjälper dig som kund att se över behovet av säkerhet, både strategiskt och organisatoriskt men även det fysiska skyddet. Vi erbjuder stöd i beslutsprocessen med rådgivning och underlag och vi kan även ta fram standarder, funktionsbeskrivningar och dokumentation.

Vi kan hjälpa dig som kund med:

 • Sammanställning och analys av kravbilder av exempelvis lag-, myndighets-, försäkrings- och verksamhetskrav.
 • Fabrikatoberoende rådgivning och projekteringsstöd utifrån ert behov.
 • Utbildning för förvaltare, projektledare, inköpare och fastighetstekniker.
 • Inventering av befintlig säkerhet och rutiner inför säkerhetshöjande åtgärder.
 • Framtagning av standarder för exempelvis dörrmiljöer, säkerhetslösningar och rutiner.
 • Flödesanalyser för verksamheter och personflöden.
 • Behörighetszoner, larm och säkerhetszoner.
 • Projekteringsunderlag som tex. funktionsbeskrivningar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.
 • Granskning av handlingar – funktionskontroller som tredjepartsgranskning.
 • Granskning av handlingar för effektivare och mer kostnadseffektiva lösningar för beställare.
 • Hjälp och stöd vid upprättande av låssystem.

Besiktning

För en byggherre är det viktigt att kvalitetssäkra utförda uppdrag. Bengt Dahlgren har besiktningsmän som fastställer att ni har fått det som ni har betalat för. Våra erfarna besiktningsmän utför alla typer av entreprenadbesiktningar inom el, VVS-, kyl-, styr- och energisektorn.

Vi har också specialkompetens för att utföra såväl entreprenadbesiktningar som säkerhetsbesiktningar och årlig driftkontroll av anläggningar för medicinska gaser.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.