Installationssamordning

Med Bengt Dahlgren som installationsledare hjälper vi dig att styra och leda projektet genom alla faserna såsom; projektering, produktion och överlämning. I och med att våra hus och kontor blir allt mer installationstäta har installationsledaren i dag en stor roll i ny- och ombyggnationer av fastigheter. Våra installationsledare ser till att produktionsfasen sker utan störningar och sätter in samordningsinsatser när det behövs. I slutfasen utför vi noggranna kontroller för att se till att anläggningarna fungerar som de ska. 

Vi bevakar era intressen genom hela projektet och hjälper er från idé och bygglov till genomförande av projektering och produktion fram till det slutliga överlämnandet och förvaltningsskedet. 

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.