Kalkyler

För att du som byggherre, entreprenör eller projektledare ska kunna fatta korrekta beslut för investeringar behövs väl genomförda kalkyler. Vår erfarenhet inom kalkyler av anläggningar är bred och lång.
Hos oss kan du få kalkyler från alla skeden, alltifrån budgetkalkyler i program- och utredningsskede till kalkyler på färdiga handlingar. Utöver det hjälper vi till med kostnadsstyrningar och granskar kostnadsändringar i byggskedet, granskar á-prislistor samt reglerar PM.

Mängdning & kalkyler 

Med hjälp av en BIM-modell öppnar sig möjligheter för dig som kund att kunna ta del av mängdning i flera olika format. Ett exempel är som underlag vid beställning av sakvaror och material. BIM-mängderna översätter vi sedan till tider och kostnader, allt för att förenkla och förtydliga för dig som kund.

Energi- & lönsamhetskalkyler 

Vid både ny- och ombyggnad finns stora möjligheter att kostnadseffektivt minska energianvändningen – oavsett om det gäller en hel byggnad, ett installationssystem, en byggdel eller apparat. Vi värderar alternativ ur ett helhetsperspektiv med LCC-kalkyl, Life Cycle Cost. Denna är ett effektivt hjälpmedel som bygger på att alla kostnaderna och besparingarna under brukstiden värderas – inte bara investeringskostnaden.

Förstudier & programkalkyl 

Vi utför budgetkalkyler i program- & systemhandlingsskeden.

Entreprenadkalkyl 

Vi utför kalkyler på färdiga handlingar inom VVS, el och styr.

Kostnadsstyrning

Vi tar hand om kalkyler hos beställare, både i tidiga skeden och under projektens gång. Vi hjälper entreprenörer att sätta och följa budgetar samt granskar ändrings- och tilläggsarbeten för att se till att siffrorna stämmer och att det inte uppkommer onödiga kostnader.

Vi har lång erfarenhet som sträcker sig långt innan de digitala kalkylprogrammens intåg på marknaden. Tack vare det besitter vi en grundförståelse för kalkylberäkningar och kan se vad som ligger bakom siffrorna. Dessutom har vi en bred kunskap om marknaden och hur den fungerar vilket gör att vi lätt kan se var besparingar kan göras.

Sprinklerinvestering 

Att installera ett sprinklersystem kan vara en mycket lönsam investering. Kostnaden för installation av boendesprinkler i nyproduktion är ca 1 % av den totala byggkostnaden. Oftast sparas pengar genom lättnader på andra delar av brandskyddet och lägre försäkringspremier. Att minimera avbrotten i verksamheten är också en viktig aspekt för att undvika ekonomiska förluster eller förlorade marknadsandelar.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.