Kris- & kontinuitetsplanering

Är ni förberedda på det oväntade?

En kris kan drabba alla men förmågan att hantera den är helt avgörande för hur projektet, organisationen eller samhället kommer att betraktas när stormen har lagt sig. Med rätt åtgärder vid rätt tidpunkt kan ni gå starka ur en kris.

Våra experter hjälper er med verksamhetsanpassade utbildningar och övningar samt kris- och beredskapsplaner. Vi kan erbjuda punktinsatser eller helhetslösningar för att utveckla er krishanteringsförmåga.

Låt inte risker begränsa framgången

I en urbaniserad, teknikdriven och klimathotad värld – ökar behovet av att kunna förutse, förebygga, stå emot samt hantera risker och kriser. Risk- och krishantering är en nyckel till framgång.

Utan risktagande, ingen utveckling. Därför är förmågan att fatta riskmedvetna beslut och kunna hantera oönskade händelser, en förutsättning för att lyckas. Det är det vi på Bengt Dahlgren kallar effektiv risk- och krishantering. Vi är experter på att minska osäkerhet och skapa motståndskraft som sparar pengar för såväl projekt som organisation och samhälle.

Med risk- och krishantering hjälper vi er att:

  • Förutse det oförutsedda
  • Förebygga, stå emot och hantera risker och kriser
  • Skapa underlag för smartare beslutsfattande
  • Spara tid och pengar
  • Lyckas med projekt och initiativ

Genom en djup förståelse för er organisations behov och förutsättningar hjälper vi med risk- och krishantering till att uppnå de resultat som är viktigast för er. Som en del av en teknikkonsultkoncern med 550 medarbetare har vi dessutom alla Bengt Dahlgrens övriga tjänsteområden nära till hands, under samma tak.

Här nedan kan du läsa mer om våra tjänster. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.