VVS

Med Bengt Dahlgren som din partner i projekteringen av VVS-anläggningar får du en aktiv och engagerad aktör som ser till kvalitets-, miljö- och energiaspekter, alltid med projektekonomin i fokus. Våra ingenjörer har stor kompetens och erfarenhet inom VVS.

I tidiga skeden hjälper vi kunden att göra systemval baserade på LCC-analyser. Vi strävar alltid efter att se helheten i det unika projektet baserat på beprövade lösningar och nytänkande, så att anläggningarna samverkar på ett optimalt sätt, med låga driftskostnader.

Projekteringen i system och bygghandlingsskedet bedriver vi med hjälp av senaste programmen för 3D-projektering och arbetar även med VR-teknik för visualisering av systemen. Tack vare vårt engagemang inom forsknings- och utvecklingsprojekt ligger vi långt fram i det tekniska kunnandet.

VVS-installationer

Referensprojekten omfattar alla typer av anläggningar från mindre ombyggnader till stora nybyggnadsprojekt både i och utanför Sverige. För att bedriva projekteringsarbetet så effektivt som möjligt använder vi kraftfulla verktyg som hjälpmedel. Ritningarna tas fram med stöd av objektsorienterade CAD-program för 3D-simuleringar. Detta för att ge möjligheter till bland annat kollisionskontroller, beräkningar och visualiseringar. Ritningarna stödjer också steget över till BIM.

För att säkerställa alla konstruktioner använder vi både egenutvecklade programvaror och de mest etablerade programvarorna inom branschen. Från enklare beräkningar av operativtemperatur i bostadsrum till avancerade CFD-beräkningar av luftrörelser i ljusgårdar ingår i det dagliga arbetet. Vårt verksamhetssystem innehåller också effektiva verktyg för projektplanering och ekonomiuppföljning.

Vi kan hjälpa dig med:

 • För- & alternativstudier
 • Programhandlingar
 • Bygghandlingar
 • Kostnadskalkyler
 • Utvärdera anbud
 • Medverka vid upphandling
 • Relationshandlingar
Medicinska gaser

Vi erbjuder, för sjukhus och laboratorier, bland annat följande:

 • Besiktningar Medicinska gaser enligt SIS HB 370, SS EN ISO 7396
 • Projekteringar, beräkningar
 • Riskanalyser enligt t ex SS EN ISO 14971
 • Utbildningar
 • Rådgivning, konstruktionsförutsättningar
 • Projektledning
  • Förstudier, bygghandlingar, relationsritningar, installationskalkyler etc.
 • Service
 • Driftkontroll

Med anledning av Covid-19:

Vi genomför bl.a. bedömningar av gassystemets kapacitet att leverera krävda flöden, beräkningar av hastigheter i rörledningssystem och bedömningar av oxygenkoncentrationer i vårdsalarna. Vid förhöjda risker projekterar vi åtgärder så att du som vårdgivare kan erbjuda säkra behandlingar av patienter och en säker arbetsmiljö för vårdpersonalen.

VA och Dagvatten

VA omfattar system för vattenförsörjning samt spill- och dagvatten till och från fastigheter.  Vi arbetar med VA inom kvartersmark samt allmän platsmark i alla steg, från förstudie, utredningar och programhandling, till detaljprojektering.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Dagvattenutredning
 • Ledningssamordning
 • Program- & Systemhandling
 • Bygghandling

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.