Becos

Becos är vår senaste innovation som beräknar klimatpåverkan i realtid. Ett kraftfullt förändringsverktyg som gör att ingenjörer kan göra skillnad. Varje dag.

Framtidens låga klimatavtryck redan idag

Idag står installationsbranschen för uppskattningsvis 10-15 % av klimatavtrycket inom byggsektorn. Men inget vet exakt. Avtrycket beräknas nämligen enligt schablonsiffror på projektets totala klimatpåverkan, och reglerade kravnivåer är upp till tre år bort. Men vi vill varken vänta på en lagstiftning, eller fortsätta vara en schablon. Tvärtom. Vi vill påverka nu, och flytta byggsektorn framåt.

Ingenjör

Becos tar dina klimatberäkningar till nästa nivå. Genom att du designar utifrån miljödata blir dina system mer precisa än någonsin. Eftersom Becos är skapat av ingenjörer för dig, innebär det att du inte behöver förändra din konstruktionsprocess. Tvärtom förädlar verktyget det jobb du redan gör. Realtidberäkningen av material och produkters klimatpåverkan ger dig dessutom full kontroll över klimatavtrycket. Med andra ord kan du börja göra skillnad varje dag.

Beställare

Tack vare Becos kan du bli en föregångare inom fastighetsutveckling. Verktyget implementeras i alla de projekt där vi designar med Revit som plattform. Det gör att du alltid får klimatoptimerade lösningar hos oss. Men möjligheterna är många fler. Genom att plocka ut detaljerade klimat- och kostnadsberäkningar får du ett underlag till mer precisa investeringar. Tillsammans kan vi både ta ditt projekt till nya höjder, och accelerera omställningen av samhället.

Produktleverantör

För er som produktleverantör är Becos ett incitament att redovisa era produkters klimatavtryck och därmed bygga er gröna affär. Målet är att allt som ritas av oss på Bengt Dahlgren kommer bygga på Becos så er miljödata är en nyckel. Möjligheten till grön omställning ligger nu på varje enskild produkts klimatavtryck. Vi ger er utmaning att jobba med ständig förbättring för att sänka just ert avtryck. Det är så vi tillsammans blir en drivkraft för en mer hållbar bransch. Antar ni utmaningen?

Realtidsberäkning av klimatavtrycket

Styrkan med Becos är realtidsberäkningar av klimatavtryck i programvaran Revit. Integrationen innebär också att Becos kan skalas så fler kan göra större skillnad. Totalt består verktyget av tre delar: en Revit add-in, en databas och rapporteringen som genereras.

Add-in: kopplar samman vardag med framtid
Genom en add-in i Revit möjliggör Becos att fler kan göra större skillnad i sitt löpande arbete, utan att behöva förändra sin konstruktionsprocess.

Databasen: ständigt växande förfinade motorn
Här samlas klimatdata ända ned på produkt- och materialnivå tack vare tre typer av datakällor:  EPD, Generell och Proxy.

Rapporteringen: omvandlar data till handling
All förändring möjliggörs av fakta. Tack vare Becos blir rapporteringen ett kraftfullt verktyg för både uppdragsansvarig, beställare och tillverkare.

Fördelar för dig som ingenjör:

Ett verktyg som förädlar hur konstruktören redan jobbar
Istället för förändring har vi tänkt förenkling. Genom att flytta kunskapen till de som ritar, optimerar vi lösningar och ökar förändringstakten.

Förenklad beräkning av klimatavtryck i realtid redan vid ritbordet
En add-in till Revit möjliggör att ta konstruktionsbeslut utifrån klimatavtrycket som beräknas i realtid.

Databas med klimatavtryck ända ned på produkt- och materialnivå
Mer exakta siffror gör att konstruktören kan ta datadrivna designbeslut för att leverera den mest klimatoptimerade lösningen.

Fördelar för dig som beställare:

Försprång på både lagstiftning och konkurrenter
Som beställare kan du redan idag få lösningar och rapportering som ligger i linje med den kommande lagstiftningen.

Slipp schablonsiffror, få klimatavtrycket svart på vitt
All förändring möjliggörs av fakta. Tack vare Becos får du tillgång till helt nya underlag som kan ligga till grund för investering, justering eller utveckling.

Datadrivna designbeslut som avgörande parametrar i konstruktionsprocessen
Alla tänkbara justeringar av installationssystem kan nu utvärderas utifrån både mer exakt och snabbare parametrar.

Vill du kontakta oss?

Vill du veta mer om Becos? Skriv ett meddelande till oss!

Observera att du inte kan ansöka om praktik eller arbete via detta formulär, mer information hittar du här.

Henrik Jönsson

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.