Samhällsplanering

Låt inte risker begränsa framgången.

I en urbaniserad, teknikdriven och klimathotad värld ökar behovet av att kunna förutse, förebygga, stå emot samt hantera risker och kriser.

Samhällsplaneringen blir allt viktigare

Utan risktagande, ingen utveckling. Därför är förmågan att fatta riskmedvetna beslut och kunna hantera oönskade händelser, en förutsättning för att lyckas. Vi är experter på att minska osäkerhet och skapa motståndskraft som sparar pengar för såväl projekt som organisation och samhälle.

Vi arbetar brett inom kris- och kontinutitetshantering, fysisk planering, miljökonsekvensanalyser, planprocesser och smart grid.

Vi hjälper er att ta fram rätt beslutsunderlag i rätt skede, anpassat till den process ni befinner er i. Med bred erfarenhet från komplexa projekt, både inom privat och offentlig sektor, kan vi även ge vägledning och lotsa er genom alla de myndighetskontakter som krävs.

Vill du veta mer?

Har du fråga eller vill veta mer om samhällsplanering och hur det kan appliceras på din verksamhet?

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.