Miljökonsekvens- analyser

Vi erbjuder tjänsten ”Samordnare i tillståndsprocessen” vilken omfattar projektledning och hjälp genom hela tillståndsprocessen vid ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Med unik kompetens inom såväl miljöområdet som riskhanteringsområdet hjälper vi till med övergripande projektledning, insamling och bearbetning av uppgifter, genomförande av samrådsprocessen, färdig ansökan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och slutligen tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.