Ekonomi och fakturor

Information angående ekonomi och fakturor

Koncernens bolag har egna ekonomiavdelningar och fakturering sker från varje bolag. Kontakta därför rätt avdelning enligt nedan beroende på bolag.

Faktura/Krav börjar på:

10* – Bengt Dahlgren Göteborg AB

20* – Bengt Dahlgren Stockholm AB inkl Filial Åland

22* – Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB

23* – Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB

30* – Bengt Dahlgren Linköping AB

40* – Bengt Dahlgren Syd AB

50* – Bengt Dahlgren Skövde AB

51* – Bengt Dahlgren Jönköping AB

60* – Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

63* – Bengt Dahlgren Fire Research AB

70* - Bengt Dahlgren Karlstad AB

Kontaktuppgifter:

Bengt Dahlgren Göteborg AB, org.nr 556285-9370
Kontaktperson: Birthe Krebs
Ekonomichef: Pernilla Nordström
Fakturamail och påminnelser: gbg.faktura@bengtdahlgren.se
Frågor om fakturor utställda av Bengt Dahlgren Göteborg AB gbg.kund@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Stockholm AB, org.nr 556150-0751
Kontaktperson: Elina Jonason
Ekonomichef: Pernilla Kallin
Fakturamail: sth.faktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB, org.nr 556980-4007
Kontaktperson: Elina Jonason
Ekonomichef: Pernilla Kallin
Fakturamail: sth.faktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB, org.nr 559017-1335
Kontaktperson: Elina Jonason
Ekonomichef: Pernilla Kallin
Fakturamail: sth.faktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Karlstad AB, org.nr 556804-1007
Kontaktperson: Annelie Kindstedt

Fakturamail: ksd.faktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Linköping AB, org.nr 556091-0431
Fakturamail: lkp.faktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Syd AB, org.nr 556607-2087
Fakturamail: Syd_ekonomisupport@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Skövde AB, org.nr 556163-0525
Kontaktperson: Hanna Sand Ekmark
Fakturamail: sde.faktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Jönköping AB, org.nr 556980-5525
Kontaktperson: Hanna Sand Ekmark
Fakturamail: sde.faktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, org.nr 556726-7488
Kontaktperson: Helen Evertsson
Ekonomichef: Anne-Marie Henriksson
Fakturamail: bor.kundfaktura@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Fire Research AB, org.nr 559268-0796
Kontaktperson: Camilla Sultan
Ekonomichef: Anne-Marie Henriksson
Fakturamail: bor.kundfaktura@bengtdahlgren.se

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.