Fastighetsautomation

För att en fastighet ska kunna förvaltas kostnadseffektivt krävs väl fungerande styr- och övervakningssystem för installationerna. Vi på Bengt Dahlgren hjälper er med att ta fram styrstrategier, projektering av styr- och övervakningsanläggningar, upphandling av entreprenader samt provning och besiktning.

I driftskedet optimerar vi er anläggning så att de tekniska systemen samverkar med avsedda funktioner så att anläggningen fungerar på ett energi- och klimatmässigt optimalt sätt.

För- och alternativstudier

I ett nära samarbete med beställare, arkitekter, brukare och medkonsulter tar vi på Bengt Dahlgren fram alternativa förslag för att skapa energi- och kostnadseffektiva lösningar i tidiga skeden. Genom att fastställa krav på funktion, energianvändning, komfort och underhåll redan vid idé- och skisstadiet skapar vi grunden för effektiva byggnader.

Bengt Dahlgren tar fram det mest kostnadseffektiva alternativet och hjälper till att fatta beslut om vilket system eller vilken komponent som ska väljas.

Projektering

För att en fastighet och kunna förvaltas kostnadseffektivt krävs väl fungerande styrsystem för installationerna.  När ett styrsystem fungerar som det ska justerar det byggnadens försörjningssystem och anpassar sig efter fastighetens förutsättningar och belastningar. System som el, värme, kyla och ventilation samverkar beroende på bland annat utomhustemperaturer, tid på dygnet och hur många som vistas i huset.

Vi på Bengt Dahlgren ser till att era fastigheter kan driftas och skötas på ett optimalt sätt. Dessutom har våra ingenjörer bakgrund inom allt från entreprenörer och leverantörer till beställare.

Övervakning

Vi tar fram dokumentation och produkter inom fastighetsautomation som ger förutsättningar för bra kalkyler och korrekt utförande. Bland annat tekniska beskrivningar, systemhandlingar, ramhandlingar och utförandehandlingar, samt driftkort där systemets uppbyggnad, placering och betjäningsområde framgår.

Vill du veta mer eller skicka en offertförfrågan? Kontakta oss idag!

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.