Helsingborg

Vi erbjuder tjänster inom hela byggprocessen – från idé till förvaltning – men har även specialistkompetens inom energiområdet, kyl- och värmeteknik samt inom byggnadsteknik.

Vidare arbetar vi med alla typer av projekt och beställarkategorier; såsom stat, kommun, landsting, bostadsbolag, industrier och privata företag. Vårt kontor kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens och ett intresse att erbjuda den bästa lösningen för varje kund och projekt.

Kontaktpersoner

Christer Trumstedt

Christer Trumstedt

VVS, Geoenergi & Geoteknik

Malmö, Helsingborg

040-635 17 54
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Emil Stålberg

Emil Stålberg

Sprinkler

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 23
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Helena Hermansson

Helena Hermansson

Risk Management

Helsingborg

042-444 29 80
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Jonas Israelsson

Jonas Israelsson

Fastighetsautomation

Helsingborg

042-444 29 68
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Katja Cedergren

Katja Cedergren

Brand

Helsingborg

042 - 444 29 81
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Magnus Åberg

Magnus Åberg

VD Bengt Dahlgren Syd AB

Helsingborg, Kristianstad, Malmö

040-635 17 01
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Peter Granath

Peter Granath

Fastighetsautomation, Bygg- & Projektledning, Kalkyl, Teknisk förvaltning

Helsingborg, Malmö, Kristianstad

042-444 29 52
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Richard Steinert

Richard Steinert

Bygg- & Projektledning, Kalkyl

Helsingborg, Malmö

042-444 29 75
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Charlotte Reinholdz-Nilsson

Charlotte Reinholdz-Nilsson

Verksamhetschef Installation Syd

VVS

Malmö, Helsingborg, Kristianstad

040-635 17 17
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Geoenergi & Geoteknik, Fastighetsautomation, Kyl- & Värmepumpsteknik, VVS

Kristianstad, Malmö, Helsingborg

044-780 94 33
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.