Nyheter

21 april 2023

Alla lösningar är inte prövade än - ha modet att våga testa dem!

Möt Joakim Franzén, Brandingenjör ”Nyckeln är att prata samma språk och hitta vårt och kundens gemensamma intresse, jag tar ansvar för att de dessutom uppfyller reglerna.”

Joakim beskriver sig själv som en glad, något envis och lite för snäll fisketok mitt i livet. Han tänker oftast på andra före sig själv och har industrin som fokusområde vilket gör att han gärna utmanar regelverkets fyrkantighet i sin arbetsroll. Bor gör han i Skövde, i Hentorp, i en villa med fru och ett barn då de två äldsta har flyttat hemifrån. När han inte fixar med hemmet så har han ett stort intresse av att fiska och, ja, allt med båtar faktiskt. Om vi frågar hans fru så är han nog också lite halvt besatt av amerikansk fotboll som han spelat och sedan tränat ungdomar i under många år. Joakim arbetar även som deltidsbrandman/styrkeledare på räddningstjänsten där han har beredskap var 4:e vecka.

Joakim har arbetat hos Bengt Dahlgren sedan 2016, innan dess har han hunnit med att vara iväg på FN-tjänstgöring, arbetat som serviceman på Räddningsskolan i Skövde, som deltidsbrandman på Räddningstjänsten, som ingående i Volvos interna räddningstjänst i Skövde och sedan via Industribrandkåren även stötta Volvocars som brandskyddssamordnare samt föreståndare för brandfarliga varor. Efter det bestämde han sig för att starta eget och fortsätta stötta Volvocars på heltid, Joakim sökte då upp Bengt Dahlgren för ett samarbete som helt enkelt slutade med att han blev anställd istället, vilken tur för oss!

”Jag är nog den brandingenjören som gjort minst brandskyddsbeskrivningar under mina snart 7 år!”

Hans titel idag är något oklar, men han säger själv att han haft glädjen att arbeta med många olika saker med fokus inom industrin. Arbete sker inom allt ifrån metallindustri till pappersindustrin och allt däremellan med roller som Projektledare eller Brandprojektör. Det innebär bland annat mycket förvaltningsbrandskydd och processbrandskydd men även arbete som riskkonsult och sprinklerkonsult.

”Jag är ganska bred i mitt kunnande och ser helheten men även detaljerna vilket gör att jag ser essensen och vart vi ska läggas fokus men framför allt kan jag se kundens affär. Här skapar jag ett mervärde och det skapar stort engagemang för mig och kunden. Det gynnar kunden oerhört att ha en person som de har tillit till och som förstår deras verksamhet samt förenklar det som för andra är svårt och byråkratiskt.”

Några av hans mer spännande projekt är när Joakim arbetade i Kina med att hjälpa Volvocars att dels bygga upp en ny fabrik i Zhangjiakou samt att starta upp processen med att tillverka förbränningsmotorer. En kombination av att verkligen få tänka utanför boxen och lära sig en annan kultur kring brand, sprinkler, arbetsmiljö och risker innebär många nya utmaningar och många olika roller i projektet. Ett annat projekt som nu pågår är på en pappersindustri i Mariestad där Joakims roll är bland annat som ansvarig samordnare för disciplinerna brand, sprinkler och risk mot Metsä Tissues befintliga verksamhet samt mot projektet med att bygga en ny fabrik.

Hans arbete där består i att projektleda, brandprojektera, stötta med brandskydd på arbetsplatsen och göra utredningar på specifika delar av brandskyddet, sprinkler eller risker som uppstår. Utmaningen här ligger kanske främst i att det är många delprojekt med många olika upphandlingar där hans roll blir mer likt en samordnare genom partnering. Han håller också utbildningar och utför bland annat SBA-dokumentation, klassningsplaner, släckvattenutredningar, alternativa lösningar vid försäkringar och myndighetskrav, riskanalyser, insatsplaner, inventeringar, ATEX-projektering, ramhandlingar, katastrofövningar och mycket annat. Men framför allt vill han vara ett stöd för ägaren av industrin och verksamheten.

Ingen kan göra allt så till sin hjälp i Metsäprojektet har Joakim flera kollegor, bland annat Ola Svensson, expert på sprinkler, Jenny Schölander som är expert på risk och även innehar BAS-P-rollen samt Boel Reinicke som tar hand om kluriga brandprojekteringar.

”Vi är såklart fler än dessa personer och det är kanske den största styrkan med Bengt Dahlgren; att allt som dyker upp kan vi stötta med. Vi har både helhetssyn, engagemang för kunden och ger dem våra ideér, även om de inte är alltid är prövade - men vi löser det tillsammans. Ofta resulterar det i en slutidé till kund som kanske var något helt annat än vad vi tänk från början men som istället skapat ökat mervärde för kund.”

Ofta ser en industriverksamhet inte byggnaden i sig som det viktigaste, utan allt fokus är på maskinen som skall producera något vilket innebär en stor skillnad mot vad Boverkets Byggregler (BBR) säger. Skyddet kan ofta bli mycket högre på en industrifastighet, för att ägaren vill skydda sin produktion, mot vad som egentligen krävs av BBR, men ändå krävs det alltför ofta många kostnadsdrivande installationer. Ett exempel gäller utrymning som av BBR beräknas på en takhöjd på 2,4 meter vilket de flesta industrier direkt överstiger, ett problem med fyrkantiga regelverk enligt Joakim.

Många företag som Joakim hjälper utvecklar, med hjälp av honom, sin egen guide för att komma rätt i brandskyddsfrågor och installationer och får därmed sin egen lilla byggnorm att följa. I den kan kunden även ha information om andra delar som inte berör just byggnationen. Detta område är något som Joakim och hans kollegor kan vara ett stort stöd i för att till slut hitta en bra väg framåt för verksamheten då de har många regelverk att följa även utöver brand.

”Nyckeln är att prata samma språk och hitta vårt och kundens gemensamma intresse, jag tar ansvar för att de dessutom uppfyller reglerna.”

Joakims tips till andra är att försöka förstå kundens värld och deras perspektiv med en helhet. De kan otroligt mycket om sin verksamhet och är stolta över den så det går inte att storma in och sätta upp regler hur som helst.

”Allra mest stolt blir man nog när kunden önskar ett längre samarbete än ett enskilt arbete. Just mot industrin behövs ju ofta just ett längre stöd än en punktinsats.”

Anledningen till att han trivs på sitt arbete är omväxlingen, mötet med alla trevliga kunderna, alla härliga kollegor och att företaget bryr sig om de anställda. Det finns en enorm hjälpsamhet och kunnande och vi kompletterar varandra så väl. Joakim ser fram emot kommande år med en ny gruppsammansättning i Skövde med förhoppning om att bli än fler i deras team.

”Jag har en yngre kollega, Sofia, hon utmanar och ifrågasätter mig dagligen och det är så otroligt givande och man växer. Den prestigelöshet och värme som finns om varandra inom Bengt Dahlgren är unik!”

När vi frågar Joakim vad våra värdeord (HEM – Helhetssyn, Engagemang och Mod) innebär så vill han först hylla sina kollegor, vilket visar den omtanke, värme och bra lyssnaregenskaper som han är känd för bland just sina kollegor. Något som ofta lyfts är hans empati och intresse för människan. Men han förklarar också att det är skönt att veta att företaget vill stötta de som vågar ställa sig först i ledet och ta för sig eller testa nytt.

Ur ett kundperspektiv innebär det för Joakim att verkligen förstå kunden och deras värld och hjälpa dem med en helhet. Det kräver både nytänkande, flexibilitet och mod. Alla lösningar är inte prövade än, vår roll som konsult behövs.

”Brandskydd är svårt för många, vi ska göra det enkelt att förstå. Här utmanas vi och behöver utveckla vår kommunikation så att andra förstår och känner sig trygga samtidigt som de uppfyller lagar och regler.”

Fortsätt följ vår artikelserie om våra modiga medarbetare här på hemsidan och i våra sociala kanaler.

Joakim Franzén hittar du på vårt Skövdekontor och hans kontaktuppgifter är

Joakim.franzen@bengtdahlgren.se eller +46500-495 825.

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.