Nyheter

31 oktober 2023

Artikel - Analytisk dimensionering i Möjligheternas byggregler

Artikel framtagen för Bygg & Teknik Förlaget för att upplysa om Boverkets förslag på nya byggregler och hur råden om analytisk dimensionering av brandskydd påverkas.

Under sommaren har Boverkets förslag på nya byggregler varit ute på 
remiss. För dessa ”Möjligheternas byggregler” har en helt ny regelmodell 
och stora ändringar har gjorts på flera områden, inte minst gällande 
brandskydd. En av dessa större ändringar är att de tidigare allmänna 
råden om analytisk dimensionering av brandskydd dras tillbaka och 
ersätts istället av ett antal nya (och gamla) standarder (tekniska specifikationer). Men hur stor 
skillnad är det här egentligen mot dagens regler? Läs gärna hela artikeln via länken nedan.

Artikelförfattare: Axel Mossberg och Sarah Stattin, Bengt Dahlgren samt Lucas Andersson, Briab och Bengt Gåfvels, NCC.

Artikeln publicerades först i Bygg & Teknik 5/2023

https://byggteknikforlaget.se/analytisk-dimensionering-i-mojligheternas-byggregler-same-same-but-different/

Axel Mossberg

Forskningschef Brand & Risk

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.