Nyheter

2 maj 2023

Artikel - Brandskyddskrav för träbyggnader, ett område under förändring

Läs Axel Mossbergs artikel här eller i nya numret av Husbyggaren!

Byggreglerna står inför stora förändringar. Exakt vad som kommer att ändras vet vi inte idag men det mesta pekar på att projektörer i framtiden kommer behöva hantera tillskottet i brandbelastning från stommen vid dimensionering av träbyggnader. Även om detta är en rimlig förändring så är det inte en helt enkel uppgift då detta tillskott är beroende av flertalet faktorer och kan ha relativt stor påverkan.

Ett nytt forskningsprojekt pågår nu för att försöka förenkla den framtida förändringen.

Axel Mossberg

Forskningschef Brand & Risk

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.