Nyheter

5 juni 2023

Återbruk av brandklassade produkter

Artikel accepterad till den främsta konferensen i världen inom brandforskning - IAFSS 2023

Vi är oerhört stolta över Cecilia Wetterqvist, Karolina Lundh och Axel Mossberg från Bengt Dahlgren Brand & Risk som har fått en artikel accepterad till den främsta konferensen i världen inom brandforskning - IAFSS 2023. Artikeln behandlar återbruk av brandklassade produkter och beskriver hur dessa kan hanteras utifrån en svensk kontext. Att komma med ett år som detta, då antalet inlämnade artiklar var rekordstort, visar på att det vi gör inom återbruksområdet är i framkant, både på nationell och internationell nivå.

Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda våra kunder världsexpertis inom återbruksområdet, artikeln är en av de första vetenskapliga publikationerna på ämnet så den har potential att bli normgivande för framtida arbeten”. // Axel Mossberg, forskningschef Bengt Dahlgren Brand & Risk AB.

Processen för acceptans är likt en vetenskaplig artikel med review-process och slutprodukten kommer ha möjlighet att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Fire Safety Journal.

Övriga författare till artikeln är Margaret McNamee (huvudförfattare och professor på avdelningen för brandteknik LTH), Per Blomqvist (RISE), Susanne Blomqvist (RISE) och Therese Göras (Skanska).

För mer information om hur vi kan hjälpa till med återbruksfrågor inom brand, är ni välkomna att höra av er till någon av ovanstående, eller fråga din lokala Bengt!

Klicka här för att komma till IAFSS hemsida

Länk till rapporten som artikeln bygger på.

Axel Mossberg

Forskningschef Brand & Risk

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.