Nyheter

26 oktober 2023

Bengt Dahlgren presenterar återbruk i Japan

Cecilia Wetterqvist och Axel Mossberg från Bengt Dahlgren är på plats i Japan för den främsta brandforskningskonferensen i världen, IAFSS 2023.

Cecilia Wetterqvist och Axel Mossberg från Bengt Dahlgren är på plats i Japan för den främsta brandforskningskonferensen i världen, IAFSS 2023. På konferensen har Cecilia presenterat en artikel kring återbruk som skrivits i samarbete med Lunds Universitet, RISE och Skanska.

Samhällsbyggnadssektorn står idag för ca 40% av Sveriges totala energianvändning och genererar en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Branschen har där igenom stor möjlighet att bidra positivt till att minska samhällets totala miljöpåverkan genom förändring och modernisering. Ett sådant initiativ skulle vara ökat återbruk av byggprodukter, men går alla byggprodukter att återbruka.

I ett projekt finansierat av Samhällsbyggandets utvecklingsfond (SBUF) och Brandforsk har det tittats djupare på hur återbruk av brandklassade produkter kan ske. Vad finns det för möjligheter men även hinder i att återbruka brandklassade byggprodukter? Resultatet av projektet visar att det går att öka återbrukandet, även av brandklassade produkter. En tänkbar metod för att öka återbruket sammanfattas i processen som illustreras nedan.

Utöver återbruk är Bengt Dahlgren även medförfattare till två posters som presenterar olika forskningsresultat:

Long-term performance of fire-retardant treated wood products – State of the art

När trä behandlas för att klara brandskyddsklasser så används ofta impregnering eller brandskyddsmålning. Det finns tester för att säkerställa att sådan behandling fungerar över tid, men dessa är småskaliga och har på senare år blivit ifrågasatta. Tester har utförts av produkter som utsatts för både försnabbad åldring och verklig åldring i fält. Dessa tester visar att den försnabbade åldringen som genomförs i de standardiserade testerna endast motsvarar 2-5 år av verkligt åldrande för produkterna. Det behövs mer forskning för att säkerställa brandskyddsbehandling av träprodukter över tid.

Författare är Birgit Östman, Linnéuniversitetet, Lazaros Tsantaaridis, RISE, Esko Mikkola, KK-Palokonsultti Oy och Axel Mossberg, Bengt Dahlgren.

Smoke spread in a ventilation system - Room fire experiments in a prison environment

I det här projektet utfördes fullskaleförsök med bränder i en arrestliknande miljö för att studera om skyddsmetoden ”lågt sittande tilluftsdon” kunde fungera.

Författare är Axel Mossberg, Bengt Dahlgren, Hans Nyman, BSL, Johan Rönnbäck, Briab & Robert McNamee, RISE.

Bengt Dahlgren Brand & Risk fortsätter genom forskning att ge fakta och nya kunskaper för framtidens samhällsbyggnad. Tillsammans med samarbetspartners och kunder arbetar vi för att skapa en hållbarare bransch.

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.