Nyheter

3 februari 2023

Bengt Dahlgrens satsning på forskning och hållbarhet inom brand- och riskområdet accelererar

Cecilia Wetterqvist ansluter för ännu mer fokus på hållbarhet!

Vårt område Brand & Risk har nu utökat sin affärsenhet för forskning och hållbarhet genom att engagera Cecilia Wetterqvist. Cecilia är idag brand- och riskkonsult samt hållbarhetsansvarig på vårt företag Bengt Dahlgren Brand & Risk AB men kommer nu till större del fokusera på forskning och utveckling inom hållbarhetsområdet.

”För mig har hållbar utveckling genom forskning alltid lockat, så jag ser verkligen fram emot att få engagera mig mer i just de frågorna och genom detta arbete bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Extra motiverande är det att få göra det tillsammans med kompetenta kollegor på Bengt Dahlgren, där dessa frågor får ta plats”  säger Cecilia.

Målet med satsningen är att kunna utöka mängden forsknings- och innovationsprojekt inom området hållbart brandskydd. Brand & Risks forskningschef Axel Mossberg berättar att:

Med Cecilias stora engagemang och kompetens inom hållbarhetsområdet kommer vi ha möjlighet att ta vårt forsknings- och innovationsarbete till nästa nivå. Vi har under de senaste åren haft en enormt lyckad uppstart av vår affärsenhet för brandskyddsforskning och nu när vi vill expandera ännu mer är jag övertygad om att Cecilia är helt rätt person!”

Bengt Dahlgren är samhällsbyggnadskonsulterna som är branschledande inom forskning, innovation och hållbarhet. Vi vill driva samhällsutvecklingen och är ständigt ute efter nya utmaningar och samarbeten. Tillsammans med våra engagerade medarbetare och intressenter har vi möjligheten och skyldigheten att göra skillnad på riktigt och bidra till morgondagens hållbara samhälle.

För mer information, kontakta gärna Axel eller Cecilia på:

Axel Mossberg, axel.mossberg@bengtdahlgren.se, +4631-720 26 71

Cecilia Wetterqvist, cecilia.wetterqvist@bengtdahlgren.se, +4631-720 26 85

Axel Mossberg

Forskningschef Brand & Risk

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.