Nyheter

21 juni 2022

En hissnande historia!

Axel Mossbergs viktiga avhandling om utrymningshissar är godkänd efter disputationen.

En hissnande hisstoria - Axel Mossbergs avhandling om utrymningshissar godkänd efter disputation

Fredag den 17:e juni disputerade Bengt Dahlgrens Axel Mossberg inom området Utrymningshissar. Avhandlingen handlar om utrymningsbeteende kopplat till utrymning med hiss och hur detta beteende kan påverkas av olika väglednings- eller informationssystem. Utrymningsbeteendet studeras både för höga byggnader och för djupa undermarkstationer samt med olika försöksmetoder. Resultaten visar att människor generellt har svårt att förutse sitt eget beteende i en utrymningssituation samt att utrymningsbeteendet kan påverkas av olika sorters system.

Avhandlingen visar även på vikten av validering kopplat till utrymningsförsök och ger förslag på en metod för att i projekteringen systematiskt hantera de osäkerheter som utrymningsbeteendet ger upphov till i utformningar där utrymningshiss tillämpas.

Här hittar ni avhandlingen.

Stort grattis Axel, hälsar vi på Bengt Dahlgren!

Aktuellt

Det senaste hos Bengt

Handböcker

Vi har handböcker om alla våra favoritämnen: värme, kyla, luft, brandskydd, hållbarhet, trygghet, ljus, mörker, fukt, vatten och energi.

© 2022 Bengt Dahlgren. All rights reserved.